Home
TBK international
Wie zijn wij
Byzantijnse liturgie
Agenda
Kerstmis
repertoire
Fotoalbum
TBK projectenfonds
Contact
Links
vrienden van TBK
CD' s/ DVD
Ledenpagina
testpagina webmaster


Stichting TBK Projectenfonds

 

U luistert naar ' De Zaligheden' van onze CD: Sfjatij Bozje.

 

Informatie Projectenfonds

Als sinds de oprichting is er in het koor een cultuur van belangstelling voor en hulp aan kwetsbare groepen en voor mensen in de knel. In 1994 is bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan een begin gemaakt met een speciaal fonds voor het bieden van materiële en immateriële ondersteuning aan hulpbehoevende groepen in landen waar de liturgie volgens de Slavisch Byzantijnse ritus gevierd wordt. Om deze activiteit te scheiden van de kooractiviteiten, is hiervoor een aparte stichting opgericht. 

 

Het TBK Projectenfonds werkt ondermeer samen met de in Georgië gevestigde stichting 'SOCO'. Door samenwerking met deze organisatie is er garantie, dat de daar geboden hulp ter plekke aankomt en ten behoeve van de gekozen projecten wordt besteed.

 

De stichting TBK Projectenfonds is ingeschreven bij de KvK Midden Brabant (18054029) en is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) erkend door de belastingdienst. Dat betekent dat donaties aan dit fonds aftrekbaar zijn. In overleg neemt het fonds de kosten voor een jaarlijkse gift, vastgelegd in een notariële akte, graag voor haar rekening.

Het RSIN nummer van de Stichting is: 8079.32.693.

 

Graag stellen wij u in de gelegenheid om de activiteiten te volgen en hopelijk ook verder mee te ondersteunen met uw welwillende bijdrage, die wij erg hard nodig hebben om ons doel te bereiken.

 

Postadres van de Stichting:

Tongelreep 12

5032 BN Tilburg.

Telefoon: 0651375302

tbkprojectenfonds@gmail.com

 

Via onderstaande link kunt u het verslag downloaden. 

Verslag van de activiteiten in 2017 en financiële verantwoording

  

2017

Nieuwsbrief mei 2017: Download

Concertflyer september 2017: Download 

 

2016

Persbericht TBK projectenfondsconcert 18 september 2016: Download 

Nieuwsbrief mei 2016: Download

Flyer concert september 2016 ten bate van TBK projectenfonds: Download 

Toelichting vastenactie 2016: Download

Inleiding Khedeliproject 13 en 14 februari 2016: Download

 

2015

Nieuwsbrief november 2015: Download

Nieuwsbrief mei 2015:Download

 

2014

22 juli 2014:

Nieuwe brochure over het ontstaan en de ontwikkeling van de Stichting TBK Projectenfonds. Door op onderstaand voorblad te klikken krijgt u de vollegige brochure te zien:

 

 

 

Verslag van de activiteiten in 2017 en financiële verantwoording

  

Lopende projecten:

Georgië: Kennisuitwisseling en training onderwijzend personeel en begeleiders m.b.t. autisme in het speciaal onderwijs. Ondersteuning bij studiefinanciering kinderen uit vluchtelingen gezinnen en medicijnen t.b.v. jeugdige patiënten met fibrosis cystica (taaislijm) . Ook is er aandacht voor hoogbegaafde kinderen in dit land.(zie nieuwsbrief mei 2014 verder op deze pagina)

 

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van het TBK Projectenfonds via:

tbkprojectenfonds@gmail.com                                                                   

 

 

' Muziek die de ziel beroert'