Home
TBK international
Wie zijn wij
Byzantijnse liturgie
Agenda
Kerstmis
repertoire
Fotoalbum
TBK projectenfonds
Contact
Links
vrienden van TBK
CD' s/ DVD
Ledenpagina
testpagina webmaster


Stichting TBK Projectenfonds

 

U luistert naar ' De Zaligheden' van onze CD: Sfjatij Bozje.


 

Stichting TBK Projectenfonds

 

Als sinds de oprichting is er in het koor een cultuur van belangstelling voor en hulp aan kwetsbare groepen en voor mensen in de knel. In 1994 is bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan een begin gemaakt met een speciaal fonds voor het bieden van materiële en immateriële ondersteuning aan hulpbehoevende groepen in landen waar de liturgie volgens de Slavisch Byzantijnse ritus gevierd wordt. Om deze activiteit te scheiden van de kooractiviteiten, is hiervoor een aparte stichting opgericht. 

De stichting TBK Projectenfonds is ingeschreven bij de KvK Midden Brabant (18054029) en is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) erkend door de belastingdienst. Dat betekent dat donaties aan dit fonds aftrekbaar zijn. In overleg neemt het fonds de kosten voor een jaarlijkse gift, vastgelegd in een notariële akte, graag voor haar rekening.

Het RSIN nummer van de Stichting is: 8079.32.693.

Graag stellen wij u in de gelegenheid om de activiteiten te volgen en hopelijk ook verder mee te ondersteunen met uw welwillende bijdrage, die wij erg hard nodig hebben om ons doel te bereiken.
 

Graag stellen wij u in de gelegenheid om de activiteiten te volgen en hopelijk ook verder mee te ondersteunen met uw welwillende bijdrage, die wij erg hard nodig hebben om ons doel te bereiken.

 

Postadres van de Stichting:

Tongelreep 12

5032 BN Tilburg.

Telefoon: 0651375302

tbkprojectenfonds@gmail.com

 

 

Ontstaan en ontwikkeling TBK Projectenfonds

Brochure over het ontstaan en de ontwikkeling van de Stichting TBK Projectenfonds. Door op de link te klikken krijgt u de volledige brochure te zien:

 

15 jaar TBK Projectenfonds   Download

 

 

  

Nieuwsbrief mei 2019:  Download

 

 

Lopende projecten

 

Georgië 

Kennisuitwisseling en training onderwijzend personeel en begeleiders m.b.t. autisme in het speciaal onderwijs. Ondersteuning bij studiefinanciering kinderen uit vluchtelingen gezinnen en medicijnen t.b.v. jeugdige patiënten met fibrosis cystica (taaislijm) .

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van het TBK Projectenfonds via:tbkprojectenfonds@gmail.com                                                       

 

Projectenfondsconcert 15 september 2019

“Een gouden greep”!

  

Een van de vele positieve reacties na afloop van het jubileumconcert, georganiseerd door het TBK Projectenfonds. Door de sublieme vertolkingen van werken van Brahms, Weber, Françaix, Martinu, Gershwin en Frank Zappa, het volkomen gaaf samenspel tussen piano en klarinet, raakten bezoekers gefascineerd. Het Italiaanse Duo Ebano, Paolo Gorini, piano en Marco Danesi, klarinet, brachten met hun voortreffelijk spel bewondering en uitermate hoge waardering te weeg. Zonder uitzondering toonden de bezoekers zich laaiend enthousiast.

Gewaardeerd werd ook dat mevrouw Sandra Roelofs, de voormalige ‘First Lady of Georgia’ bij het concert aanwezig was. Na afloop sprak zij de bezoekers toe. Zij toonde zich, als oprichtster van de stichting SOCO, uitermate dankbaar voor de steun, welke de stichting in de loop der jaren van het TBK Projectenfonds mocht ontvangen. Met name noemden zij het project voor steun aan middelbare scholieren, medicijnen voor de taaislijmpatiëntjes, bijdragen aan het werk van het mobiel medisch team, dat in afgelegen regio’s medische hulp verleent en de kerstpakketten voor arme gezinnen. Ook vertelde zij over het nieuwe project in Zugdidi, een revalidatiehuis voor kinderen die door geboorte, ziekte of ongeval, geestelijk of lichamelijk beperkt zijn. Ook voor dit project vraagt zij de steun van het TBK Projectenfonds.

Tevens memoreerde zij het verlies voor het koor van José en Ton Lebbink. Twee mensen die zij van zeer nabij had leren kennen en waarderen. In haar gedachten is zij vaak bij hen.

Daarna werd Jørgen van Waes in het zonnetje gezet. Jørgen heeft vele jaren voor het TBK Projectenfonds gewerkt als tolk. Nooit werd er tevergeefs een beroep op hem gedaan. Volslagen onbaatzuchtig heeft hij op hoog niveau als tolk Russisch – Nederlands zich ingezet. Applaus en een goede wijn als waardering.

 

Aan Jørgen werd gevraagd het high tea buffet te openen, waarin royaal voor elk wat wils, zoet en hartig, werd gepresenteerd. Er werd volop genoten van de heerlijkheden, door de bakkers zorgvuldig bereid. Anneke, Henriette, Karen, Lia, Marlein, Frans en Caroline hebben zich op vrijwillige basis van hun culinaire kant laten zien. Daarbij past een oprecht woord van dank!

 

Met voldoening mogen wij terugzien op dit bijzonder jubileumconcert.

 

' Muziek die de ziel beroert'