Tilburgs Byzantijns Koor

 Zondag 10 september 2023


Het Tilburgs Byzantijns Koor zing de Byzantijnse Liturgie in de St. Cathrienkerk Kruisbroedershof 4
5211 GX 's-Hertogenbosch

Aanvang: 09.30 uur


De Johannes  van Damascus gemeenschap is een westerse gemeenschap met een oosterse ritus. Door de iconostase en de prachtige priestergewaden denken mensen vaak dat de gemeenschap een Orthodoxe gemeenschap is. Maar dat is niet het geval: de gemeenschap hoort bij de rooms-katholieke kerk. De gemeenschap viert alleen niet de H. Mis zoals die in de Nederlandse parochies gebruikelijk is, maar viert de Byzantijnse ritus. Het is een andere manier om de persoonlijke verbondenheid met het Mysterie van God te beleven.

Patroon van de gemeenschap is Johannes van Damascus. Hij was als christen in de 9e eeuw een hoge ambtenaar in het islamitische Damascus. Tijdens de Iconenstrijd was hij een groot verdediger van iconen: ze drukken goed uit dat God tastbaar onder ons aanwezig is.

Zondag 22 oktober 2023 concert    

Tonen van de herfst

Het Tilburgs Byzantijnskoor en gitariste Maya Descheemaeker verzorgen een concert in de 

Johannes de Doper kerk te Waalwijk

Aanvang: 14.30 uurHet concert wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:


 

 


 

Zondag 3 december 2023 Byzantijnse Liturgie

Kapucijnenkerk  Korvelseweg 165 5025 JD Tilburg

Aanvang 10:30 uur.

Voorganger: vader Peter Peelen