Tilburgs Byzantijns Koor

 

Wie zijn wij 


 

Het Tilburgs Byzantijns Koor is in 1944, nog in de oorlog, opgericht door de paters Kapucijnen in Tilburg. De Kapucijnen hadden zich in opdracht van het Vaticaan in de Slavisch Byzantijnse liturgie verdiept om jonge priesters op te leiden, die mogelijk na de val van het communisme in Rusland zouden gaan missioneren. De geschiedenis liep anders, maar de opgedane kennis ging niet verloren.

Na de 2e Wereldoorlog vestigden zich in Zuid-Nederland Oekraïense en Russische immigranten. Zij waren tijdens de oorlog veelal in Duitse kampen tewerkgesteld. Na de oorlog konden zij niet terug naar hun land in verband met scheiding tussen oost en west door het 'ijzeren gordijn'. Deze immigranten hadden behoefte aan een regelmatige liturgieviering volgens hun eigen ritus. De paters Kapucijnen konden hieraan voldoen. Zij richtten in Tilburg een koor op en in december 1944 vond de eerste Slavisch Byzantijnse liturgieviering plaats. Het Tilburgs Byzantijns Koor was een feit. Na de oorlog werden in diverse plaatsen in Nederland gemeenschappen volgens de Slavisch Byzantijnse ritus opgericht. De paters Kapucijnen namen de zielszorg voor deze gemeenschappen op zich.

Dat was het begin, en nu, bijna 80 jaar later, bestaat het Tilburgs Byzantijns koor nog steeds. In 2019 vierde het koor haar 75-jarig jubileum, met een volle agenda van liturgievieringen volgens de Slavisch Byzantijnse ritus en ondersteuning bij 'westerse' en oecumenische diensten en concerten. 

Het TBK is een gemengd koor van 25 zangers en geniet ook internationale bekendheid. We hebben gezongen in Rusland, Oekraïne, Italië, België en Duitsland.

Onmiskenbaar is er een algemene tendens tot ontkerkelijking. Tegelijkertijd zoeken velen naar zingeving en een vorm van spirituele invulling. Onze muziek leent zich daar uitstekend voor. Het TBK blijft nieuwe wegen zoeken voor haar muzikale erfgoed: het vertolken van deze prachtige en de tot de verbeelding sprekende Slavisch Byzantijnse muziek, in de nieuwe tijd te plaatsen en uit te dragen op nieuwe podia. In dit verband is er veel aandacht voor vernieuwing en kwaliteitsverbetering. Wij ontvingen/ontvangen hiervoor steun van o.a. het VSB-fonds. 

Graag tot ziens bij een van onze vieringen of concerten. Of misschien bent U wel geïnteresseerd als koorlid om ons te helpen ons erfgoed te bewaren en nieuwe wegen te vinden waarin wij onze rijke traditie haar plaats kunnen geven. U bent van harte welkom bij een repetitie voor een kennismaking of bij een van onze workshops Russische koormuziek, die we regelmatig verzorgen. Kijk hiervoor naar onze agendapagina.

Wij repeteren op woensdagavond van 19:30 tot 21:45 uur in het Generalaat van de Fraters, Gasthuisring 54 te Tilburg. Graag even vooraf een bericht naar info@tilburgsbyzantijnskoor.com of een telefoontje naar ons secretariaat 06 24660274

Tussen de koorleden onderling is de betrokkenheid groot en bestaat een warme belangstelling voor ieders wel en wee.

Het TBK is  'meer dan een koor'.